Αξιολόγηση Χρήστη:  / 1
ΧειρότεροΚαλύτερο 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ (ΚΕΠΑΚΑ)
συστάθηκε το 1996 με τη νομική μορφή του ΝΠΙΔ. Η διάρκειά της ορίζεται ως αόριστος.

Διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο,το οποίο διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την Επιχείρηση.

Σκοποί της Επιχείρησης είναι:

•Ο προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών έργων, προγραμμάτων και μελετών

•Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύμμετρη και ορθολογική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής της Κοινότητας

•Η διοίκηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων και έργων

•Η ενθάρρυνση και παροχή βοήθειας επενδυτικών δραστηριοτήτων (ιδιαίτερα του τουρισμού)

•Ο σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συνεδρίων

•Η συνεργασία με κάθε φορέα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προς προώθηση των σκοπών της.

Στις αρμοδιότητες της Επιχείρησης περιλαμβάνονται τα εξής:

•Καθαρισμός και αποφράξεις υπονόμων, αυλακών και φρεατίων, συλλογή όμβριων υδάτων

•Συγκέντρωση και αποκομιδή απορριμμάτων

•Καθαρισμός οδικού δικτύου

•Επισκευή μηχανημάτων αντλιοστασίου

•Συντήρηση, επισκευή και επέκταση δημοτικού φωτισμού

Επιπλέον, η Επιχείρηση ως φορέας υλοποιεί τα προγράμματα ΚΔΑΠ, Βοήθεια Στο Σπίτι, Μαζικός Αθλητισμός, Stage, ΑΜΕΑ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22670 41016

Το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης αποτελείται από:

 • Μίχος Ιωάννης, Πρόεδρρος
 • Περδίκης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος
 • Αρκάδης Ιωάννης, Μέλος
 • Σίσσος Ιωάννης, Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
 • Καϊλα Βασιλική, Εκπρόσωπος εργαζομένων

ΚΔΑΠ

Από την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2000, έγιναν τα εγκαίνια της νέας δομής του Κέντρου Δημιουργίας και Απασχόλησης Παιδιών, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και φορέας υλοποίησης είναι η Κοινοτική Επιχείρηση Πολιτισμού &
Ανάπτυξης Κοινότητας Αντίκυρας (Κ.Ε.Π.Α.Κ.Α.)

Στόχος της εγκρινόμενης δράσης είναι η δημιουργία υπηρεσιών μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας .
Οι εν λόγω υπηρεσίες προσφέρονται σε άτομα που συμμετέχουν στις ενέργειες που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών θα λειτουργεί καθημερινά από τις 3.00 έως τις 8.00 και περιλαμβάνει ενισχυτική διδασκαλία, μουσική, μαθήματα καλών τεχνών, κατασκευές, θέατρο κ.α .
Για την στελέχωση του κέντρου έχουν προσληφθεί 6 άτομα, με ειδικότητες ανάλογες των υπηρεσιών που θα διδαχθούν στα παιδιά.
Είναι μια σημαντική παρέμβαση και στο τομέα της απασχόλησης αλλά και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στους νέους
.
Δίνεται η δυνατότητα σα παιδιά της Αντίκυρας, να βοηθηθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ανεβάζοντας έτσι την ποιότητα εκπαίδευσης.

Η Κοινοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Κοινότητας Αντίκυρας (ΚΕΠΑΚΑ) στα πλαίσια του Προγράμματος «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θέτει σε λειτουργία Νέα Δομή Κέντρου Δημιουργίας και Απασχόλησης Παιδιών.

Το Κέντρο Δημιουργίας και Απασχόλησης Παιδιών θα λειτουργήσει από 3/1/2000 (απογευματινές ώρες 3.00- 8.00).

Τα προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθούν τα παιδιά (ηλικίας 6-12 ετών) είναι:

 • Ζωγραφική
 • Μουσική
 • Θέατρο
 • Χειροτεχνίες
 • Κατασκευές
 • Παιχνίδια
 • καθώς και Ειδικά ενισχυτικά μαθήματα δημοτικού σχολείου